Микросегментацияның кезендері

Сегментацияны талдау- рынокті сегменттеу – тұтынушыларды анық топтарға бөлшектеу

Мақсатты сегментте таңдау- рыноқтің нысаналы сенгменттерін таңдау

Жайғастыруді таңдау - тауарды рынокта жайғастыру

Мақсатты маркетингтік бағдарламаны жасау

Берілген нарықты жаулап алу стратегиясының мәні - өзара байланыста болмайтын әр түрлі нарықтар үшін көптеген тауарларды шығару болып табылады:

A. Концентрациялау немесе сиқыр стратегиясы;

B. Клиент бойынша мамандану стратегиясы;

C. Функционалды маманның стратегиясы;

D. Толығымен жаулап алу стратегиясы;

E.Селективті мамандану стратегиясы.

Маркетинг жоспарының құрамын, оның әр деңгейіндегі маркетингтік шараларын ерекшеліктерін анықтау. Маркетингті жоспарлау — фирманың əрбір жеке өндірісіне, тауарына немесе тауарлық маркасына жоспар жасауын білдіреді. Сонымен бірге, фирманың өзінің əрбір өндірісіне қатысты қандай шаралар жүргізетіні туралы стратегиялық шешім қабылдағаны ескеріледі. Енді олардың əрбіріне егжей-тегжейлі жасалған маркетингтік жоспар қажет.Іс жүзінде компания екі жоспар жасайды — болашақты жоспар жəне жылдық жоспар.

Маркетинг жоспарының құрамы:

Маркетинг стратегиясы – әр нарықтың нақты уақыттағы мақсаттарды қалыптастыруы,оларға жету және өндірүші-кәсіпорын міндетін шешуші период.М.с –фирма оны жетешілікке ұстап өзінің маркетингтік міндеттерін шешуге талпынады.М.стр-ы фирма өзінің күштерін шоғырландыратын рыноктің сегментін дәлдеп атауы қажет.Маркетинг стратегиялары:1. Нарыққа кіру.2. Нарық дамуы.3. Тауар әзірлеу.

Бақылауыштарды тексеру - Маркетинг жоспарларының іске асырылуын тексеру мақсатымен нәтижелерді бақылау‚ есептеу‚ талдау.

Ағымдағы маркетинг жағдайын көрсету-Фирманың микро, макроортадағы өзгерістері оның маркентингтік мақсаттары,стратегиялары және жүзеге асыру бағдарламаларына түзету енгізуді талап етеді.

Мүмкіндіктер және қауіптар-бұл компанияға SWOT-талдау әдісі арқылы талданады

Тапсырмалар және проблемалар- Жаңа стратегияларды құрғанда ескі стратегиялардан бас бұрмау керек. Себебі ескі стратегиялар жаңа стратегияларды іске асыруға мүмкіндік береді;Маркетинг бағдарламасы - Таңдап алынған стратегияға маркетинг бағдарламасы жасалынады, ол мынандай сұрақтарғажауапбереді:нежасалынады?қашаң?қайда?кімдер жасайды?ол үшін қандай қаржы керек?Маркетинг бағдарламаның құрылымы әр түрлі болады. Әдеттегідей, бағдарламаның басында өткен мерзімі бойынша фирманың нәтижелері көрсетіледі.Сосын, маркетинг зерттеумен таңдап алынған нысаналы нарыққа қысқаша анализ бен болжам жасалынады.Содан кейін келешекте болатын (жоспарда енгізілген) фирманың негізгі мақсаттары және маркетинг стратегияның бағыттары көрсетіледі.Сонымен қатар, бағдарламада маркетинг стратегияны іске асыру технологиясы көрсетіледі, жеке маркетинг стратегияларға (өнім стратегиясы, баға стратегиясы, өнімді өткізу стратегиясы, коммуникация стратегиясы) сипаттама беріледі.

Бюджеті-қаржылық ақпаратты пайдаланушылар компанияның есептік жазбаларын жоспарлау.


7695446054993439.html
7695485569094487.html
    PR.RU™