ЧАСТИНА 2. Файл ZAP створюється на основі розв'язку задачі "Кількісно-сумовий облік товарів і тари секцій торговельного підприємства" на АРМ


Файл ZAP створюється на основі розв'язку задачі "Кількісно-сумовий облік товарів і тари секцій торговельного підприємства" на АРМ бухгалтера.

Реквізити файла ZAP наведені в таблиці 5.18.

Таблиця 5.18 Структура запису файла ZAP

Номер поля Ім'я поля Тип Довжина Коментар
NT С Назва товару
КТ N Код товару
OV N Одиниця виміру
т С Період
ZAPK N 1 Фактичні товарні запаси 5 І на початок місяця в J кількості
ZAPS N _ 1 Фактичні товарні запаси J на початок місяця в сумі

Велике значення для розв'язку задачі "Облік реалізованого попиту" має організація фонду НДІ, інформація якого використовується як вхідна. Серед файлів НДІ для розв'язку задачі використовуються довідники товарів, одиниць виміру, постачальників і оптових покупців тощо.

Розв'язок комплексу задач "Обліку реалізованого попиту" в послідов­ному розрахунку показників і формування відповідних файлів. Форму­вання показників вихідного документу з обліку реалізованого попиту здійснюється в такому порядку:

1) дані графи "назва товару" зчитуються із файлу НДІ "Довідник товарів";

2) дані графи "код товару", "кількість", "сума" зчитуються із файла REAL;

3) дані про товарні запаси на початок місяця зчитуються із файлу ZAP;

4) середня ціна обчислюється діленням суми на кількість товарів.
Перевірка кількісних характеристик товарів у відомості здійснюються

з допомогою контрольних сум. Для цього обчислюються суми за рекві­зитами "кількість" і "сума" і порівнюється з контрольною машиногра­мою. У випадку неспівпадання якої-небудь суми видається повідомлення "Контрольна сума за реквізитом невірна, виправити помилки і ввести7695518534468460.html
7695575534147684.html
    PR.RU™