Л І Т Е Р А Т У Р А

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

Практичне заняття № 1

Т Е М А: Жанр антиутопії в творчості Вільяма Джеральда Голдінга («Володар мух»)

М Е Т А: з’ясувати специфіку антиутопії як жанру літератури, виявити риси антиутопії в романі Вільяма Джеральда Голдінга «Володар мух».

Завдання: письмово дати визначення поняття «антиутопія» та виокремити риси антиутопії в романі В. Голдінга «Володар мух»; усно виділити окремі етапи перетворення групи хлопчаків на плем’я дикунів і пояснити, що призвело до цього.

П Л А Н

1. Поняття про антиутопію, провідні риси цього жанру.

2. Роман «Володар мух» - гірка пародія на «робінзонади». Ознаки антиутопії,

антиробінзонади в творі.

3. Особливості розвитку сюжету і композиції роману. Простір і час в творі.

4. Герої роману як втілення філософських ідей письменника (Ральф, Джек, Саймон, Роха та ін.).

5. Образ Звіра в романі.

6. Назва та символіка твору (острів, хлопчики, мушля, вогнище, корабель тощо); його притчовий характер.

7. Методичні аспекти вивчення роману В. Голдінга «Володар мух» в школі.

Л І Т Е Р А Т У Р А

Градовський А. В. Парадокси здорового глузду: До аналізу роману В. Голдінга «Володар мух» // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2004. - № 1. – С. 39-42.

Пулина Г. А. Система символов в романе У. Голдинга «Повелитель мух» // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2004. - № 4. – С. 40-43.

Баліна К. Ю. Роман Голдінга «Володар мух» як антиробінзонада // Тема. – 2003. – № 4. – С. 63-68.

Ганич Н. І. Твір В. Голдінга «Володар мух» - пародія на «робінзонади» // Все для вчителя. – 2002. - № 19. – С. 3-10.

Безобразова Л. Л. Чи відрізняється людина від тварини? // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2001. - № 5. – С. 19-21.

Мірошніченко Л. «Подвійний язик» - остання притча мораліста В. Голдінга // Вікно в світ. – 2001. - № 3. – С. 97-106.

Ганич Н. І. Залучаючи власний досвід учнів: Система уроків за романом В. Голдінга «Володар мух» за особистісно-орієнтовною методикою // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2004. - № 4. – С. 17-21.

Султанов Ю., Мафтин Н., Мариновська О. Людина та цивілізація: Система уроків // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2000. - № 4. – С. 7-13.

Ярошовець С. «Ми ж не дикуни…»: Роман В. Голдінга «Володар мух» як літературна притча. 6 кл. // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2000. - № 1. – С. 38-44.

Практичне заняття № 2

Т Е М А: Оповідання М. Павича («Дамаскин») як гіпертекст.

М Е Т А: познайомитися з творчим доробком «першого письменника третього тисячоліття» та виявити риси новітньої поетики в ньому.Завдання: письмово визначити риси постмодерністської поетики в оповіданні «Дамаскин» М. Павича, усно проаналізувати образи Йована Дамаскина та Йована Лествичника.

П Л А Н

1. М. Павич – «перший письменник третього тисячоліття», його творчий доробок.

М. Павич і гіпертекст.

2. Втілення в оповіданні «Дамаскин» М. Павича рис постмодернізму (гра письменника з текстом та читачем; «відмова від монопольного права автора на істину»; «віртуальний історизм» тощо).

3. Образна система оповідання «Дамаскин». Засоби створення образів, їх ідейне навантаження.

4. Проблематика твору.

5. Особливості поетики оповідання «Дамаскин».

6. Оповідання «Дамаскин» М. Павича в літературному контексті (О. К.Толстой. «Іоанн Дамаскин» - «Любим калифом Іоанн…»).

7. Методичні аспекти вивчення оповідання «Дамаскин» М. Павича в школі.

Л І Т Е Р А Т У Р А

Павич М. Дамаскин, Скляний равлик // Всесвіт. – 2002. - № 7-8; Тема. – 2002. – № 4.

Ковбасенко Ю. Архіпелаг «Павич», острів «Дамаскин» // Тема. – 2002. - № 4. – С. 80-125.

Бульвінська О. І. Перший письменник третього тисячоліття, або Милорад Павич і гіпертекст // Всесвітня література та культура. – 2003. - № 12. – С. 28-32.

Євтич М. Розмова з Павичем // Тема. – 2002. - № 4. – С. 62-79.

Павич М. Автобіографія // Тема. – 2002. - № 4. – С. 26-28.

Руднев В. П. Словарь культуры ХХ века. – М., 1999. – С. 345-348.


7697342771539777.html
7697393699467004.html
    PR.RU™