Халықаралық стандарттарға сай әлеуметтік геротологтарды енгізу

БҰДСЖ-ны стационарлық деңгейде енгізуге кедергі.

Науқастардың сапалы және қауіпсіз медициналық қызмет алуын қамтамасыз ету.

* стационардағы құжат айналымын талаптарды өзгерте отырып тоқтату және электрондық

Технологияны енгізу

ВСМП трансфертін аймақтарға енгізу

Медициналық ұйымдардың сапалы қызмет көрсету жолындағы мотивациясын жоғарылату.

Медициналық қызметтердің сапасын басқаруға халықаралық эффективті стандарттарды

Енгізу

! Комплекстік жанбасылық нормативтің кемшілігі:

Ызмет көрсетудің деңгейі мен спектрін стандарттау

Бөліктік қор ұстау арқылы барлық амбулаторлық секторды қаржыландыру.

АМСК ұйымдарында ресурстарды сақтау

ВСМП көрсететін ұйымдарда технологияның дамуын жетілдіру.

Аражат науқастың артынан жүреді.

! Медициналық көмектің сапасы сипатталады:

Шағымдармен

Дәрігерлер сапасымен

Ол жетімділігімен

Ымбаттығымен

Техникалық мүмкіндікпен

! Тайм-менеджменттің негізгі прициптері:

Түрлі үрдістерге басымдылық беру

Приоритеттерді бөлу

Объективті қатрлерге анализ жасау

Шешімнің жекелігі

Зіндік эффективтілікті бақылау қажеттілігі,ойлану,эффективтілікке

Бағытталған,сарқылмайтын резервтер эффективтілігі.

! Ұйымдастыруда уақыт тапшылығының себебіне жатпайды:

Жұмыстарды маңыздылығына байланысты бөлудің жоқтығы.

Приоритеттерді дұрыс жолға қою

Маманның компетентті болмауы ,қызметіне сай келмеуі

Рутиндік істердің легінің көптігі

Уақыт ұрылары.

! Тайм- менеджмент заңдылығына кірмейтіндер:

Эйзенхауэр принципі

Парето заңы

АВС анализі

VEN анализі

Паркинсон заңы

! Денсаулық сақтауда жан басына шаққандағы принцип:

Бір тұрғынға шаққандағы қаржыландыруБір науқасқа шаққандағы қаржыландыру

Бір отбасына шаққандағы қаржыландыру

Бір төсек күніне шаққандағы қаржыландыру

Бір отбасылық дәрігерлік амбулаторияға шаққандағы қаржыландыру

! Медициналық қызметтің қасиеттеріне жатпайды:

Сапаның тұрақсыздығы

Олжетімділігі

Олмен ұстауға сезілмеуі

Жеткізушінің ұсынысты қалыптастыруы

Здіксіздігі

Медициналық қызметтің өзіндік құны құрылымына мыналардың барлығы кіреді, біреуінен

басқа:

Персоналдың еңбекақысы шығындары

Леуметтік қажеттіліктерге төлемдер

Дәрі-дәрмектер мен басқа да сатып алатын материалдарға шығындар

Пайда

Амортизациялық шығындар

! Нарықтық қатынастар келесі функциялары орындалмайды:

* ақпараттық және делдалдық

Баға түзу функциясы

Реттеуші

Бәселестік ортаны сақтау мен қолдау

Олжетімділігі

Денсаулық сақтау қызметтеріне сұраныс көлеміне (сұраныс детерминанттарына) әсер етпейтін

факторлар:

Халықтың кіріс деңгейі

Халық құрамындағы өзгерістер

Елдегі науқастар саны

Медициналық қызметке «сұранысты жеделдету», науқастардың талғамының өзгеруі


7697564590565463.html
7697607021298740.html
    PR.RU™